Παρουσίαση προϊόντων, των εταιρίων Delifrance – Νικας – Προβυλ – Green food

Παρουσίαση προϊόντων, των εταιρίων Delifrance – Νικας – Προβυλ – Green food, στην αίθουσα επιδείξεων των εγκαταστάσεων της εταιρίας μας στα Κάτω Μάρμαρα.