Πιστοποίηση

Η επιχείρησή μας επενδύει εκτεταμένα στον εκσυγχρονισμό και εφαρμόζει το σύστημα HACCP (Hazards Analysis Critical Control Points) έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διαθέτει, είναι απαλλαγμένα από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των καταναλωτών.

Το σύστημα HACCP, συνοπτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Δημιουργία της ομάδας HACCP (HACCP team)
 • Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Προμηθειών
 • Τυποποιημένες Μέθοδοι Εργασίας (SOP – Standard Operation Procedures)
 • Σχέδιο Ανάκλησης Προϊόντος (Recall Plan)
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP καθώς και την δημιουργία κατάλληλων αρχείων τεκμηρίωσης του Συστήματος HACCP και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
  • Προδιαγραφές Προϊόντος (Product Specification)
  • Κάτοψη εργοστασίου Διαγράμματα ροής (Flow Diagrams)
  • Ανάλυση Κινδύνων (Hazard Analysis)
  • Προληπτικά Μέτρα (Preventative Measures)
  • Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Critical Control Points)
  • Διαδικασίες παρακολούθησης Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Monitoring Procedures)
  • Διορθωτικές  Ενέργειες (Corrective Actions)
  • Συστήματα Καταγραφής και Αρχειοθέτησης Στοιχείων (Documentation and Record Keeping)

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την επαλήθευση του συστήματος HACCP και την δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών.  Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εγκατάσταση Διαδικασιών Επαλήθευσης του Συστήματος HACCP
 • Τεχνικός Έλεγχος του Συστήματος HACCP
 • Haccpe – mail

 

 

Η “Δ. ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ Α.Ε.” με έδρα τα Κάτω Μάρμαρα Ιωαννίνων πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 με πεδίο εφαρμογής “Εμπορία και διανομή ειδών διατροφής”.